Midlothian, Illinois: USA-60445, Illinois, United States of America.
Lage: -8743'17" West 4137'35" Nord  [Karte] [GOV]
Karte
USA, Vereinigte Staaten von Amerika
Kartengrundlage: WikiMedia Commons
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Midlothian,_Illinois