Waukegan, IL: USA-60079, Illinois, United States of America.
Lage: -8752'00" West 4222'00" Nord  [Karte] [GOV]
Karte
USA, Vereinigte Staaten von Amerika
Kartengrundlage: WikiMedia Commons
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Waukegan,_Illinois