Ober Borin/Borynia: Polen.
Lage: 1838'09" Ost 5000'37" Nord  [Karte] [GOV]
Karte
Kreis Pless.